УКРЕПВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯТ КАПАЦИТЕТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

05.11.2014

Правителството прие постановление, с което се извършват промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката. Те са свързани с вътрешна реорганизация в рамките на специализираната администрация на ведомството, като се намалява числеността на четири дирекции с пет щатни бройки, за да се увеличи числеността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, която е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и ще отговаря за ефективното и ефикасно управление и за изпълнението на програмата.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“