ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ТРЯБВА ДА ОТГОВОРЯТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ, ИЗРАСНАЛО В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

Начало » Последни публикации

06.11.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри 10-та юбилейна национална конференция за е-образование, която се проведе днес в зала „Средец“ на хотел Шератон.

Конференцията се организира от ICT Медия, съвместно с Българската асоциация по информационни технологии, с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН) и Съвета на ректорите. Тя се провежда традиционно в началото на учебната година и събира на едно място представители на средните и висшите училища с бизнеса и медиите.

„През последните десет години новите технологии промениха управлението и функционирането в много обществени сфери“, каза г-жа Кастрева и добави, че днес образователните институции са изправени пред предизвикателството да съчетават умело традиционното с новото, да експериментират и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на новото поколение учащи се.

„Сегашните ученици и студенти са израсли в дигиталната епоха и те очакват образователните институции да бъдат адекватни на тази реалност“, подчерта заместник-министър Ваня Кастрева и заяви, че голямото разнообразие на електронни образователни ресурси доведе до нови потребности – дигитална компетентност на преподавателите, квалификация за ефективно използване на информационните технологии в образователния процес и обмен на добрите практики.

 За тази цел Министерството на образованието и науката започна реализация на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.). Основните цели на Стратегията включват: създаване на равни възможности за получаване на качествени образователни услуги независимо от местоживеенето и обучението с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии;      формиране на личности, адаптирани към живота в информационното общество; осъществяване на преход на обществото към икономика на знанието.

Заместник-министър Кастрева уточни още, че целите, които си е поставило Министерството на образованието и науката могат да се постигнат само с обединени усилия на образователните институции, неправителствения сектор, бизнеса, медиите и всички, които искат българското образование да бъде достъпно и съвременно.

За Министерството на образованието и науката е  ценно да се види мнението и нагласите на образователните специалисти по отношение на новите технологии, за да се планират такива промени, които ще направят България конкурентноспособна, с добре подготвени специалисти във всички сфери.

Конференцията бе организирана в три сесии с различни теми: Сесия 1 „Визията за мащабно внедряване на ИКТ в българското образование“, Сесия 2 „ ИКТ за управление на училищните процеси и технологичните възможности за преподаване на учебния материал“ и „Висшето образование – приоритети и възможности за развитие“ и Сесия 3 - дискусия на тема „Кариерно развитие на младите кадри и конкурентоспособност за пазара на труда“. С презентации и доклади в отделните сесии се включиха представители на средните и висши училища, на МОН и  на бизнеса.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“