МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Начало » Последни публикации

19.11.2014

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена.

Средствата в размер на 4 289 645 лв. са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година и са планирани по бюджета на Министерството на образованието и науката.

С Постановлението средствата се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“