ИЗВЪРШВА СЕ ПРОВЕРКА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ЯМБОЛ

Начало » Последни публикации

27.11.2014

Регионалният инспекторат по образованието – Ямбол, извършва проверка във връзка с инцидент с ученик в Основно училище „П. Р. Славейков“ – град Ямбол. Инцидентът е станал на 25 ноември. Словесен конфликт между ученици от седми  и осми клас в голямото междучасие е прераснал във физически сблъсък.

Предприети са незабавни действия по процедурата, предвидена в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

По данни на РИО – Ямбол, пострадалият ученик е от седми клас. Не са налични данни за сериозни наранявания. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“