МИНИСТЪР ТАНЕВ: СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Е НЕОБХОДИМО БЪРЗО ДА ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА

Начало » Последни публикации

27.11.2014

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев откри първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 година. Той даде висока оценка за извършената до момента работа по подготовката и „нехарактерната последователност“, с която са работили по проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ няколко екипа. „Тази тяхна последователност е образец, добра практика, която трябва да се следва“, заяви министърът. 

Проф.Танев определи рейтинговата система на висшите училища като „изключително удачен и много гъвкав продукт“.  Министърът добави, че промените, които предстоят във висшето образование, обаче са свързани със Стратегията за развитието на висшето образование в България, която трябва да бъде приета от Народното събрание. Проф. Танев подчерта, че това е необходимото и задължително условие за успешния старт на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която се представи днес.

По отношение на въпроса за мандатността на ректорите министърът отбеляза, че е време да се помисли за мандатност на директорите в училище. Подобна тематика предстои да се обсъжда в рамките на дебатите по законопроекта за училищното образование. Професор Танев добави, че не може да поддържа предложенията за наличие на един единствен учебник, защото е важно учителите да са творчески личности и лидери, които сами избират как да преподават на учениците си. Според проф.Танев не е възможно „биологически хората да са в 21 век“, а някои да настояват да се връщат в 19 век, когато  са учили по един учебник - “Рибния буквар“. Съвременният учител трябва да е гъвкав, да следи промените и да работи творчески, смята министърът, защото  учителите са „приемно семейство“ за децата и учениците в нашето съвремие.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“