ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ: ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА Е ПРИОРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

05.12.2014

“Въвеждането на обучение чрез работа, каквото всъщност е дуалното обучение, е един от приоритети на Министерството на образованието и науката в сферата на професионалното обучение”, подчерта министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев по време на парламентарния контрол днес. В приетата от Министерски съвет през октомври “Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение 2015-2020 година” е предвидено обезпечаването на мерки и дейности за осигуряване на организирането на дуалното обучение, допълни министърът.

Министерството на образованието и науката в момента тества условията за въвеждане на обучението чрез работа (т.нар. “дуално обучение”) чрез проекта „Ученически практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” в периода 2012-2015 година. За учениците от над 400 професионални гимназии проектът улеснява прехода от образование към работа. В резултат от проведените досега над 30 000 ученически практики, почти 1000 ученици са получили предложение за сключване на трудов договор за постоянна работа на същото място, където са провели практиките си. Други около 1500 ученици са получили предложение за почасова заетост след дипломирането си. Поради постигането на много добри резултати срокът за изпълнение на проекта е удължен до месец септември 2015 г.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“