ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ВРЪЧИ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Начало » Последни публикации

11.12.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева връчи стипендии на студенти по инициативата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в Софийския университет „ Св. Климент Охридски“ днес.

Г-жа Кастрева поздрави всички присъстващи и изказа благодарност към организаторите  Тя каза на студентите, че жестът към тях е и дълг да дадат най-доброто от себе си и им пожела да бъдат от големите личности на България.

Стипендиите се предоставят по волята на частен дарител от САЩ (семейство Нели и Робърт Гибсън) и по инициатива на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, като през тази академична година подкрепените студенти са общо 108. Сумата на един студент през тази учебна година (2014-2015) е 2 000 лв. Стипендията се присъжда за пълния курс на обучение до завършване на бакалавърска степен (4 години), което прави 8 000 лв. на студент за цялото следване – при изпълнени условия в правилника за провеждане на конкурса от страна на стипендиантите.

На церемонията присъстваха още доц Румяна Коларова – секретар на президента на Р България по връзките с гражданското общество, представители на академичните ръководства на висши училища; проф. Димо Платиканов – президент на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“; Алексей Христов – директор на Американска фондация за България и управител на клона в България. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“