ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

11.12.2014

На 11 и 12 декември 2014 г. поради непредвидени ремонти на отоплителната инсталация е преустановен учебният процес в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Созопол, област Бургас.

Неучебни 11 и 12 декември 2014 г. ще бъдат и за ОУ „Христо Смирненски“ – с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, поради влошена пътна обстановка, лоши метеорологични условия и изключено електрозахранване.

В НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Нова Махала, община Николаево, област Стара Загора, ще бъде преустановен учубният процес на 11 и 12 декември 2014 г. поради влошена пътна обстановка, лоши метеорологични условия и изключено електрозахранване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“