ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ ВАНЯ КАСТРЕВА И ПРОФ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ УЧАСТВАХА ВЪВ ВАЛОРИЗАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 2014 НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Начало » Последни публикации

17.12.2014

Заместник-министрите на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и Ваня Кастрева  поздравиха участниците във Валоризационната годишна конференция по Програмите „Учене през целия живот”, „Младежта в действие” и Програма „Еразъм+“, която бе организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Заместни-министър Костадинов подчерта, че за програма „Еразъм +“  е осигурен с  около 40 % по-голям ресурс от средства в сравнение с предходните програми  за квалификация.  Тя трябва да даде възможност на повече от 4 милиона европейци да се възползват от нея, за да повишат своите знания и квалификация.“ Според проф. Костадинов това е програма, която подкрепя транснационалните партньорства и  подпомага изграждането на ново европейско пространство с по-високо квалифицирани европейци.  Връзките, които се осъществяват между образованието, науката и трудовия сектор, ще доведат до изграждане на една икономика, основана на знанието и изключително необходима за повишаване благосъстоянието на средния европеец.

Заместник-министър Ваня Кастрева определи валоризацията като „ден на признание и ден на постижения“ за Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който вече 15 години е отворената врата на България към Европейския съюз. „Това е един ден, в който ще говорим за добрите постижения, които всички вие – лидери в образованието,  можете да покажете на европейските си колеги“, каза заместник-министър Кастрева и определи присъстващите в залата като най-добрите лидери в образованието, защото  според нея: „Образователният лидер е човек, който знае и може, който споделя и непрекъснато търси. Той е този, който има самочувствието да сподели своя опит пред колегите си и в същото време има увереността  да тръгне по пътя на иновациите“. 

Според заместник-министър Кастрева ученическата мобилност е характерна повече за учениците, интензивно изучаващи чужди езици, защото така те прилагат на практика наученото в училище. Предпочитани дестинации за тях са  Великобритания, Франция и Германия. Когато се говори обаче за професионалните гимназии дестинациите са други – Германия, Австрия и Швейцария, където дуалната система на образование е добре изградена. В тези страни учениците действително виждат връзката между знанията и практическата работа в реална работна среда. 

Гост на  конференцията бе и г-жа Милена Дамянова, народен представител в 43-тото НС и председател на Комисията по образованието и науката в него. Тя изказа своята изключителна благодарност на екипа на Центъра за развитие на човешките ресурси като подкрепяща институция, на която винаги може да се разчита, и която дава възможност да се споделят тези добри практики, опит и идеи в нашето образование. Г-жа Дамянова заяви, че отбелязването на първата годишнина от началото на програма „Еразъм+“ е едновременно постижение и предизвикателство, защото предстоят още 6 години. „Това е най-голямата програма, която ни гарантира, и ни дава пространство да споделяме опит, програма, която ни дава възможност да покажем българските  образователни  практики и да ги направим част от европейското образователно  пространство“, каза още тя и пожела на присъстващите тези практики  от програмите  „Еразъм+“ и „Учене през целия живот“ да станат трайни политики, трайни успехи,  защото  този опит е изключително ценно нещо, както за нас, така и за нашите европейски колеги.

Новата програма „Еразъм+“, която стартира през 2014 г. се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. В нея се предвиждат три основни ключови дейности: образователна мобилност за граждани, сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, подкрепа за реформиране на политиките.

Валоризационната конференция 2014 направи обзор на осъществените през 2014 година дейности и постигнатите успехи по европейските програми за образование и обучение, управлявани от ЦРЧР, Националната агенция  за България по Програма „Учене през целия живот“ и Програма „Еразъм+”.  Бяха наградени 44 български образователни институции от всички сектори на образованието  - детски градини, училища, университети и неправителствени организации, работещи в областта на образованието за цялостно качествено изпълнение на своите проекти.

Наградите връчиха заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов, директорът на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ Иван Модев и изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Лора Махлелиева-Кларксън. 

Наградените организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти в рамките на Програмите „Учене през целия живот” и „Младежта в действие”, получиха сертификат за качество и плакет. Сертификати получиха и победителите в конкурса за Европейски езиков знак 2014. В съседство с конференцията се проведе изложението „И аз умея", което включваше работни ателиета, на които институциите демонстрираха по интерактивен начин знания и умения, придобити в процеса на работа по европейски образователни проекти.  

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“