МОН ПОДКРЕПЯ С 490 ХИЛ. ЛВ. ПМГ В КАЗАНЛЪК

Начало » Последни публикации

17.12.2014

Министерството на образованието и науката предостави 490 000 лева на Природо-математичска гимназия „Акад. Никола Обрешков" в Казанлък за разширение на сградния фонд и създаване на Национален център за природо-математически науки .

Средствата са осигурени от МОН след поредица от срещи с премиера Бойко Борисов и министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, на които преподавателят от Казанлък и създател на школата по физика Теодоси Теодосиев представи своята визия за развитие на преподавания от него предмет.

С предоставените средства ще се построи нов триетажен корпус, където ще бъдат разположени кабинетите по физика, химия, астрономия, биология.  Сградата на гимназията ще се свърже с новата част чрез изграждане на  топла връзка.

Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител като се очаква обектът да бъде готов до началото на следващата учебна година.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“