МОН ОТПУСНА 40 000 ЛЕВА ЗА РЕМОНТ НА ВАРНЕНСКАТА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

Начало » Последни публикации

17.12.2014

С цел опазване здравето и живота на учениците и гражданите Министерство на образованието и науката отпусна поради спешна необходимост 40 000 лв. за извършване на ремонтно-възстановителни дейности във Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.

След получаване на информация за опасната в техническо отношение ограда на гимназията и съществуващата потенциална опасност от срутване, Министерството на образованието и науката своевременно предприе мерки за установяване на причината и за решаване на проблема. Бяха проведени консултации с Областната администрация и Община Варна за необходимите дейности и средства, както и за обезопасяване на района.

Въпреки ограничения финансов ресурс, Министерството на образованието и науката с грижата на добър стопанин успя да осигури 40 000 лева, за които вече е сключен договор за изпълнение на строително-монтажните ремонтни дейности на 16.12.2014 г. При добри метеорологични условия те ще бъдат изпълнени във възможно най-кратък срок и оградата ще бъде възстановена в безопасен вид. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“