ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ МЛАДИ БЪЛГАРИСТИ

Начало » Последни публикации

17.12.2014

От 3-ти до 5-ти декември 2014 г. в БКИ „Дом Витгенщайн“, Виена се проведе първата международна конференция на студенти и докторанти българисти от различни университетски центрове в Европа - „Образът на България и българите в европейски контекст“. Основната цел на научното събитие бе популяризирането на българския език и култура с цел повишаване на интереса към изучаването им от страна на чуждестранните студенти и докторанти, както и да се създаде първи по рода си научен форум за чуждестранни студенти, които изучават български език и свързани с него дисциплини.

Конференцията бе организирана от Славянския семинар на университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, и Българския културен институт „Дом Витгенщайн” във Виена. Събитието бе осъществено с активната подкрепа на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Института по славистика към Виенския университет, Дружеството за Югоизточна Европа в Мюнхен, Посолството на Република България във Виена, администрацията на Президента на България. Научният форум се превърна във факт благодарение на усилията на лекторите по български език, литература и култура – ас. Димитър Пеев, лектор в университета Хумболдт, гр. Берлин, ас. Генчо Банев, лектор в университета „Каподистриу“, гр. Атина, проф. Людмил Димитров, лектор в Университета в Любляна, доц. д-р Пенка Баракова, лектор в Университета в Загреб, д-р Григор Григоров, лектор в Университета в Букурещ, д-р Бонка Василева, лектор в Университета в Сегед, ас. Валентина Ванчева, лектор в университета „Демокрит“, гр. Комотини, доц. д-р Светла Черпокова, лектор в университета във Фрайбург, проф. д-р Любка Липчева-Пранджева - лектор във Виенския университет.

При откриването на конференцията слово произнесе Н. Пр. Елена Шекерлетова, посланик на Република България в Австрия, а г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, изпрати поздравителен адрес към организаторите и участниците.

В навечерието на студентския празник 46 студенти и докторанти от 16 европейски университета, изучаващи езика, историята и културата на България, изнесоха своите доклади в различни области на литературознанието, езикознанието, масовите комуникации и културологията, социалните науки, политологията, историята, археологията и етнологията. Докладите на младите българисти ще бъдат издадени от издателство „Аз Буки”и томът ще бъде представен през следващата година на Втората среща на младите българисти във Виена.

В рамките на конференцията беше прожектиран и филмът на Анри Кулев „Загадката „Веда Словена“ със субтитри на немски език, преведени от студенти на Славянския семинар към Фрайбургския университет. Филмът е посветен на 150-годишния спор за истинността на българската книга "Веда Словена" – най-известната българска мистификация, която чрез мними фолклорни текстове свързва произхода на славяните с древни санскритски текстове.

Научният форум завърши с кръгла маса на тема „Чуждестранната българистика“ с участието на лектори по български език, литература и култура и представители на МОН и издателство „Аз Буки“, на която бяха обсъдени перспективите за развитието на чуждестранната българистика, както и проблемните области, в които българската държава да съсредоточи усилията за успешното реализиране на тази важна държавна политика.

Подробности от програмата на конференцията:

https://www.slavistik.uni-freiburg.de/

http://www.haus-wittgenstein.at/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“