ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРОФ. К.КОСТАДИНОВ ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА КОНФОКАЛНА МИКРОСКОПИЯ

Начало » Последни публикации

18.12.2014

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов заедно със заместник-ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чл.кор. Румен Панков и главния научен секретар на Българската академия на науките проф. Евдокия Пашева присъстваха в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ към БАН на откриването на високотехнологична система за конфокална микроскопия на живи клетки.

Закупената апаратура ще бъде използвана за изучаване поправката на ДНК и за разработване и анализ на биологично-активни вещества и противотуморни препарати. Микроскопската система е първата част от изграждането на Център за съвременна светлинна микроскопия в Института по молекулярна биология. Центърът e част националната пътна карта за научна инфраструктура и ще бъде включен в  Euro-Bioimaging, мащабен общоевропейски проект за израждане на изследователска микроскопска биомедицинска инфраструктура, част от пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI).  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“