МИНИСТЪР КЛИСАРОВА И ЗАМ.-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА УЧАСТВАХА В ЧЕСТВАНЕТО НА 120-ГОДИШНИНАТА НА СПИСАНИЕ “ПРИРОДА”

Начало » Последни публикации

12.11.2013

„България е малка страна, но има  утвърдени имена на научната мисъл  и това е най-добрата заявка за желанието ни да бъдем част от световния научен потенциал. Отговорна е мисията на съвременната научна интелигенция в стремително преобразуващия се свят и именно Българската академия на науките я изпълнява с професионална всеотдайност и чест. Безспорен в това отношение е и приносът на списание „Природа”, което години наред отстоява своята мисия – към народа и неговото ограмотяване, към българската наука и нейното популяризиране, към природата и съхраняването й за бъдещите поколения.”

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева в поздравлението си по повод 120-годишнината от излизането на първото научнопопулярно списание у нас „Природа”.

Тържеството се състоя в големия салон на Българската академия на науките. За делото на първия издател на списанието Георги Христович и за значимостта на изданието, което повече от век е разпространител на научни знания и трибуна на най-изявени наши автори, работещи в областта на природните науки, говориха председателят на БАН академик Стефан Воденичаров и главният редактор на „Природа” академик Евгени Головински. На тържеството присъстваха членове на БАН, научни работници, автори на списанието, студенти, ученици от столичните училища, в които приоритетно се изучават природни науки, както и ученици от Природо-математическата гимназия в гр. Монтана. Гост на тържеството бе и правнукът на създателя на Българското книжовно дружество Марин Дринов д-р Владимир Сафронов – Дринов от Воронеж.

Зам.-министър Тенева връчи таблет - специално учредената награда на МОН във връзка с честването на списание „Природа" - на деветокласника Емил Тотев от гр. Севлиево. Призьорът е определен на ХІІ Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе през октомври в гр. Бургас. Представения от ученика проект е на тема „Българските билки” и е свързан с популяризирането на природните науки и ще бъде публикуван в списание „Природа”.

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, която се включи в честването по-късно, също поздрави ученикa Емил Тотев и го посъветва да продължи образованието си в областта на нуклеарната медицина, в която е бъдещето развитие на традиционната медицина. Проф. Клисарова поздрави и председателя на БАН академик Воденичаров и главния редактор на списание „Природа” академик Головински с празника и им пожела бъдещи успехи в популяризирането на научните открития не само сред специалистите, но и сред всички читатели, изкушени от новостите в достиженията на човешкия ум и знания. От издателите тя получи подарък – рамкирано факсимиле на корицата на първото издание на списанието от 1893 г.

Зам.-министър Атанаска Тенева обяви, че по повод честването на списание „Природа” във всички български училища ще се проведат открити уроци по предмет от областта на природните науки, а МОН осигурява едногодишен абонамент за всички средни учебни заведения, в които приоритетно се изучават предметите физика, химия, биология, география, математика.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“