19.03.2019

IN MEMORIAM

НА 18 МАРТ ВНЕЗАПНО НИ НАПУСНА ДОЦЕНТ Д-Р ИГОР ДАМЯНОВ Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изказва съболезнования на близките на доцент д-р Игор Дамянов, който внезапно ни напусна на 18 март. Поклонението ще се извърши в ритуалната

Към новината

18.03.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ПРЯКАТА ВРЪЗКА С ПАЗАРА НА ТРУДА

Професионалното образование е пряката връзка с пазара на труда, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещението си в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство “Н.Й. Вапцаров” в с. Средище, общи

Към новината

18.03.2019

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НАСЪРЧАВАМЕ УЧИЛИЩАТА ДА ОБМЕНЯТ ДОБРИ ПРАКТИКИ И ДА ОРГАНИЗИРАТ ПОВЕЧЕ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

Основните задачи и предизвикателства пред образователната система, които обсъждаме, са подобряването на материалната база и модернизирането на процеса на обучение. Това посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещени

Към новината

16.03.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СПОДЕЛЯТ ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ

До средата на тази година се очаква всички училища в страната да са изградили със средства на Министерството на образованието и науката wi-fi мрежи със защитена интернет-среда. Това съобщи министър Красимир Вълчев на среща в Банско с учители, директо

Към новината

16.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УСПЕХ СЕ ПОСТИГА В ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

„Успехът във всяка една сфера се постига само тогава, когато има екипност. В училище той се основава на мотивирани учители и амбициозни и креативни ученици. Успехът трябва да е въпрос на знание, амбиция, чест, достойнство“. С тези думи заместник-мини

Към новината

15.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСИЧКИ ДОБРИ ИДЕИ ЗА ГРИЖА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Необходимостта от инвестиции в ранно детско развитие е безусловна. Всички държави, които искат да намерят най-верния отговор за своето бъдеще, трябва да инвестират в детското развитие, а образованието да е водещият фактор. Това каза заместник-министъ

Към новината

15.03.2019

С БЛИЗО 130 МЛН. ЛEВА СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПО ОП НОИР

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Той е насочен към 1 500 училища със 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и з

Към новината

14.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: 2019 Е КЛЮЧОВА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАУКАТА

Динамиката, глобализацията и цифровизацията в световен мащаб изискват съвременни знания и модерни технологии, с които да преодолеем социалните и икономически предизвикателства. Затова за Министерството на образованието и науката е важно научните изсл

Към новината

14.03.2019

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПАЗАРА НА ТРУДА

  Професионалното образование е възможност за справяне с едно от големите предизвикателства пред страната в средносрочен план – напускането на пазара на труда и пенсионирането на хората от най-многочислените следвоенни поколения. Именно затова Минист

Към новината

14.03.2019

ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЪЛГАРИЯ ПРЕВРЪЩА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА МОН

България успява да превърне добрите практики от реализацията на различни проекти в бъдещи политики в образованието. Това заяви заместник-министърът на образованието и наука Таня Михайлова при представянето на резултатите от проекта „Нов път за нови т

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“