08.02.2019

ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ДОВЕРИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ УЧИЛИЩЕТО ЩЕ СЕ ПОВИШИ С ПОМОЩТА НА УЧИТЕЛИТЕ

"Образованието в България винаги се е градило с подкрепата на родителите за учителите и училището. То е приоритет не само на правителството, но и на всяко семейство". Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова в Тетевен

Към новината

05.02.2019

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЪС СРЕДСТВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Децата и учениците, чийто майчин език не е български, ще посещават допълнителни уроци. Детските градини в страната ще имат възможност да организират до още 200 часа по български език, а училищата – и по други предмети. Средствата ще бъдат осигурени п

Към новината

05.02.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ЕДНО ОТ ВАЖНИТЕ УМЕНИЯ Е ДЕЦАТА ДА СЕ ПРЕДПАЗВАТ В ИНТЕРНЕТ

Децата трябва да развият умения как да се пазят в мрежата, както знаят правилата за движение по пътищата, смята заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя участва в дискусия за отбелязване на Международния ден за безопасен инт

Към новината

04.02.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГАРАНТИРА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Правото на образование трябва да бъде гарантирано и осигурено за всяко българско дете. За да живеем в хармонично общество, трябва всички деца да бъдат обхванати, приобщени още в предучилищното образование и в последствие да бъдат подготвени добре за

Към новината

30.01.2019

ДВЕ НОВИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОДОБРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО

Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап. Втората е за тези, които са приети в осми клас по

Към новината

29.01.2019

СЪС 76 МИЛИОНА ЛЕВА МОН ЩЕ ФИНАНСИРА 17 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Седемнадесет национални програми ще подпомогнат процеса на модернизиране на българското образование през тази година чрез мотивиране на учители, прилагане на иновативни методи на преподаване и организация на учебния процес, ранно кариерно ориентиране

Към новината

28.01.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ОБНОВЕНО УЧИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри обновената сграда на ОУ „Христо Ботев“ в Търговище. Средствата за ремонта са 4 396 618 лв. и бяха осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“. Училището вече разполага със спортни иг

Към новината

28.01.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВАЖНО E ДА ПРОДЪЛЖИМ С ПОЛОЖИТЕЛНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ПОДГОТВЯТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Имаме предпоставки да продължим да подобряваме качеството на медицинското висше образование, защото е изключително важно да обезпечим с медицински специалисти системата на здравеопазването в дългосрочен план. Това заяви министърът на образованието и

Към новината

28.01.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА СЕДМИЦА НА ФИЗИКАТА

"Училището се създава от мотивираните учители и любопитните ученици, а за да успееш в природните науки трябва преди всичко да бъдеш любопитен. „Седмица на физиката“ не е провеждана досега към нито едно състезание от календара на Министерството на обр

Към новината

25.01.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА НАСЪРЧАВАМЕ КУЛТУРАТА НА ИНОВАЦИИ

Културата за иновации в образованието трябва да се насърчава от директори на училища, от РУО и МОН, за да направим обучението по-интересно и да провокираме креативност и мислене у децата. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълч

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“