29.11.2018

С 20% СЕ УВЕЛИЧАВАТ УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г.

Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 година. Това предвижда подписаният Анекс към  Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.О

Към новината

29.11.2018

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЩЕ ИЗМЕРВАТ ДИГИТАЛНАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА С ИНСТРУМЕНТА SELFIE

Учители и ученици от цялата страна могат да направят оценка на дигиталната среда в училищата и на придобитите в клас дигитални умения чрез инструмента SELFIE. Той беше представен пилотно от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и замес

Към новината

29.11.2018

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ ЗНАНИЯ БЕЗ ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе отличен от Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия университет за подкрепата и партньорството с МОН в търсенето на нормативна уредба за уреждане на статута на училището. Обр

Към новината

28.11.2018

МОН ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерството на образованието и науката организира първия национален форум за иновации, в който ще участват над 600 представители на училищата, регионалните управления на образованието, висшите училища, бизнеса и родителските организации. Форумът щ

Към новината

28.11.2018

НАД 1,5 МЛН. ЛЕВА СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Общо 1 538 198 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините за реализация на Националната програма "С грижа за всеки ученик". Тя включва два модула – Модул 1 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на осно

Към новината

28.11.2018

ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 7 991 315 ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 7 991 315 лева за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици. Средствата за превоз са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основнит

Към новината

28.11.2018

ОТПУСКАТ СЕ 1 553 600 ЛЕВА ЗА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ В УЧИЛИЩАТА

Правителството отпусна средства в размер на 1 553 600 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", одобрена през 2018 г. С тя

Към новината

27.11.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛАК ЗА ОТВОРЕНА НАУКА

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева участва в знакова конференция, с която стартира Европейски облак за отворена наука (ЕООН) във Виена. Проектът на Европейската комисия се осъществява в рамките на програма “Хоризонт 2020

Към новината

27.11.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР САЧЕВА: СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ СТАВАТ ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМИ РЕШЕНИЯ ЗА КРИЗИТЕ В ОБЩЕСТВАТА

Социалните иновации не са иновации само в социалния или гражданския сектор. Те са иновации, в полза на обществото. Ако преди няколко години креативността беше на десето място в класацията на Световния икономически форум като умение на бъдещето, днес

Към новината

26.11.2018

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЕРАЗЪМ Е НАЙ-УСПЕШНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

"Безспорно до момента "Еразъм" е най-успешната образователна програма. България приветства удвояването на бюджета на нова Програма „Еразъм“ за периода 2021-2027 г. Допълнителното финансиране ще се отрази положително и ще бъдат предоставени нови възмо

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“