19.10.2016

МОН ПОДГОТВИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Центровете за подкрепата за личностно развитие ще предоставят физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията както на децата и учениците със специални образователни потребности, с х

Към новината

19.10.2016

МОН ЩЕ ПЛАТИ ПОРЕДНАТА ВНОСКА ЗА ОБЩЕЖИТИЕ НА МАРСЕЛО ИЛИЕВ В КЕЙМБРИДЖ

Правителството одобри изплащането от бюджета на Министерството на образованието и науката на 4440 британски лири за настаняване в общежитие на Марсело Илиев, който се обучава в CATS College Cambridge. Досега с решения на Министерския съвет от 2015 г

Към новината

19.10.2016

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКА АГИТАЦИЯ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Министерството на образованието и науката разпореди на директорите на Регионалните управления на образованието в страната да не допускат децата и учениците в детските градини и училищата да бъдат въвличани по какъвто и да е начин в настоящата предизб

Към новината

18.10.2016

ТРИМА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В GLOBAL TEACHER PRIZE

Трима български учители се включват в конкурса за глобалната учителска награда The Global Teacher Prize 2017. Инициативата е на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Крайният срок за подаване на документи изтече на 14 окт

Към новината

18.10.2016

700 УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЩЕ ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО

600 ученици от ромски произход ще получат стипендии за обучение в гимназиален етап по съвместен проект на Министерство на образованието и науката и Ромския образователен фонд. Проектът „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образ

Към новината

17.10.2016

УТОЧНЕНИЕ НА МОН

Във връзка с появилата се информация за текст от учебно помагало, в който са цитирани три вериги за бързо хранене, Министерството на образованието и науката уточнява: Помагалото „Чета и разбирам“ за IV клас е било отпечатано през 2013 г., когато Зак

Към новината

15.10.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: РОДИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА СЕ УБЕДЯТ, ЧЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ РАЗПОЛАГАТ С ДОБРИ УЧИТЕЛИ И БАЗА

През изминалите месеци в Министерството на образованието и науката работихме и успяхме да променим част от Закона за професионалното образование и обучение, с което дадохме изключително добра възможност вторият държавен зрелостен изпит по специалност

Към новината

15.10.2016

СТАМАТОВ: УЧИТЕЛИТЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ ПРИЛАГАТ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И СМАРТФОНИ, НЕЗАВИСИМО В КОЙ КЛАС ПРЕПОДАВАТ

В Министерството на образованието и науката имаме за цел през следващата година да повишим дигиталните компетентности и умения на над 20 000 учители . Квалифицирането им е на стойност 20 млн. лв. и ще се осъществи основно чрез дистанционна форма. Цел

Към новината

14.10.2016

МОН ПОИСКА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПРОКУРАТУРАТА ЗА КАЗУСА С МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА СМЕТКИТЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Министерството на образованието и науката поиска съдействие от Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи за казуса с Медицинския университет в София. Вече трети ден членовете на назначената от МОН комисия за установяване законността на пров

Към новината

13.10.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ СПИСЪКА С 46 УЧИЛИЩА И 67 УЧИТЕЛИ СТАЖАНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНОВАТИВНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева утвърди списъка с 46 пилотни училища и назначени в тях 67 учители стажанти, които са включени в обучение по иновативна магистърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски“ за придобиване на професионалн

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“