22.07.2016

ВЪВЕЖДА СЕ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И В Х КЛАС, НАМАЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ В VII КЛАС

В десети клас ще бъде въведено национално външно оценяване (НВО), като целта е да се оцени нивото на учениците при завършването на първия гимназиален етап. То ще влезе в сила за учениците, които през учебната 2019/2020 ще бъдат десети клас, т.е. за т

Към новината

22.07.2016

МОН ПУБЛИКУВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

На интернет  страницата на МОН са публикувани резултатите от теста по български език и литература и история на България на кандидат-студентите от Казахстан, Сърбия, Молдова, Украйна, Македония и други страни, кандидатстващи за обучение през академичн

Към новината

22.07.2016

ГОТОВ Е САЙТЪТ НА МОН ЗА РЕФОРМАТА В УЧИЛИЩЕ

Готов е сайтът на МОН: http://zareformata.mon.bg/, създаден в помощ на учители, директори и родители преди влизането в сила на новия Закон за училищно и предучилищно образование от 1 август 2016 г., с който започва сериозна реформа в образованието.

Към новината

22.07.2016

УЧИТЕЛИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ АРГУМЕНТИРАТ ОЦЕНКИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯТ, ПРЕМАХВА СЕ СУБЕКТИВНИЯТ ФАКТОР

Учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно, с кратък коментар. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обявен дн

Към новината

22.07.2016

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛЯТНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СЛАБ УСПЕХ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, няма да повтарят годината, но ще бъдат задължени да посещават допълнителни часове през лятото, за да наваксат пропуските. Това предвижда обявеният днес проект на държавен образовател

Към новината

21.07.2016

МОН ТЪРСИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ОБСЕРВАТОРИЯТА НА РОЖЕН

Министерството на образованието и науката подготвя проект на постановление за финансовото обезпечаване на дейностите на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. Това заяви директорът на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова в предаването „Хо

Към новината

20.07.2016

СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЩЕ БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ С ДО 20%

Министерският съвет прие изменения и допълнения в постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. Промените предвиждат средствата от дър

Към новината

20.07.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДИТЕ ХОРА ЩЕ СА ПО-ПОДГОТВЕНИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА

С промените, които днес бяха приети от Народното събрание на второ четене в Закона за професионалното образование и обучение, младите хора ще са по-подготвени за пазара на труда. Това коментира след приемането на текста зам.-министърът на образование

Към новината

20.07.2016

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ЕДИН МЕСЕЦ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧУЖБИНА

В проекта на заповед, в която се определят дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през следващата учебна 2016/2017 година, е заложено обявяването на резултатите от ДЗИ да е до 15 юни 2017 г. В случай че догодина ре

Към новината

20.07.2016

ОТ 21 ЮЛИ ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

От 21 юли 2016 г. в МОН започват интервютата с издържалите участници в първия етап на конкурса за директори на общински и държавни училища, който се проведе на 19 юли. Интервютата ще продължат до края на юли. 332 кандидати за директори на общински у

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“