15.07.2016

МОН ПОДГОТВИ КАЛЕНДАР ЗА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НОВИЯ ЗАКОН

Министерството на образованието и науката подготви Календар в помощ на директорите на училища, в който описва в какви срокове какво трябва да се промени в дейността им след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование на 1

Към новината

15.07.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА: ТОЧКОВАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД СЕДМИ КЛАС Е СПРАВЕДЛИВА, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ЩЕ ОБХВАЩА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

Всички ученици след седми клас вече трябва да намерят своето място в новите училища и точковата система е най-справедлива за това. Експертите предложиха този вариант, за да можем да изпълним най-добре записаната в Закона за предучилищното и училищнот

Към новината

14.07.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: „ХОРИЗОНТ 2020" Е ПРОГРАМА ЗА ОТЛИЧНИЦИ

Г-н Заместник-министър, до дни МОН ще предложи на МС обновен вариант на Стратегията за развитие на научните изследвания. Каква е целта? Целта е да предложим визия и конкретен план за това как България ще увеличи дела от брутния вътрешен продукт за н

Към новината

14.07.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: ДВА БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТА ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА ВТОРА ФАЗА ПО ПРОГРАМА WIDENING НА „ХОРИЗОНТ 2020“

Два големи български проекта отиват на втора фаза по програма Widening на „Хоризонт 2020“. По програмата беше обявен конкурс и след разработването на бизнес план на следващ етап се класираха два много интересни проекта: Център за върхови постижения P

Към новината

14.07.2016

НОВ ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЩЕ ПОМАГА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И В РИСК

Нов проект с европейско финансиране ще помага на деца със специални образователни потребности и деца в риск. Проектът „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. То

Към новината

14.07.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА ПОДКРЕПЯ ЕЛЕКТРОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подкрепя електронното образование в света на дигиталните технологии и социалните мрежи. Привърженик съм още на електронните учебници, но смятам, че книгите на хартия също трябва да ос

Към новината

13.07.2016

МОН ПОДКРЕПЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

Министерството на образованието и науката ще предложи на Министерски съвет да одобри искането за откриване на Научноизследователски институт в Медицински университет – Плевен. МОН подкрепя искането на ръководството на висшето училище, подкрепено с ре

Към новината

13.07.2016

ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА ТАКСИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Министерство на образованието и науката, в частта за таксите за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. В съответствие с държавния образователен стандарт за позна

Към новината

13.07.2016

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСКА НАД 74 ХИЛ. ЛВ. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

С две постановления правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 74 520 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Средствата са предназначени за подкрепа на ученици от общинските

Към новината

13.07.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ: БЪЛГАРИЯ МНОГО АКТИВНО УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАУЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

България много активно участва по европейските научни инфраструктури, една от които е ЦЕРН- центърът, в който се изследват фундаментални явления във физиката на елементарните частици и България е един много достоен и много силен участник. Това заяви

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“