05.01.2016

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС Е ПРЕУСТАНОВЕН В 49 УЧИЛИЩА В СТРАНАТА

Днес, 5 януари 2015 г., в 49 училища в страната е преустановен учебният процес. Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес в 44 училища в следните области: област Бургас – 8 училища, област Варна – 30 училища, в област Силистра –

Към новината

04.01.2016

ПРЕУСТАНОВЕН Е УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В 52 УЧИЛИЩА В СТРАНАТА

Преустановен е учебният процес в 52 училища в страната днес. Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес на 4 януари 2016 г. в следните области: област Бургас – 14 училища, област Варна – 13 училища, в област Сливен – 3, област Ха

Към новината

23.12.2015

МОН ЩЕ ПОДПОМОГНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА МАРСЕЛО ИЛИЕВ В КЕЙМБРИДЖ

Правителството одобри изплащането от бюджета на Министерството на образованието и науката на 4350 британски лири, които представляват втората вноска за настаняване на Марсело Илиев в общежитие на CATS College Cambridge. 15-годишният ученик от Монтан

Към новината

21.12.2015

НА 1680 УЧЕНИЦИ Е ПРЕДЛОЖЕНА ПОСТОЯННА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МОН

100% от средствата по проекта са усвоени   Днес в Министерството на образованието и науката заместник-министър Ваня Кастрева откри заключителната пресконференция по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики”, на която бяха представени пост

Към новината

18.12.2015

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2015 Г.

На 10 ноември 2015 г. Министерството на образованието и науката внесе в Министерството на финансите писмо № 0201-693/10.11.2015 г., с което стартира процедура за съгласуване на проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“ и насоки за кандидатства

Към новината

18.12.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: С ПРОЕКТА, КОЙТО ПРЕДСТАВЯТЕ, ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕТЕ СВОЯТА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ

В ПЛОВДИВ И В СОФИЯ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“   При голям интерес от страна на заинтересованите среди преминаха срещите

Към новината

17.12.2015

МОН И МТСП ПОДПИСАХА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Рамково споразумение за обмен на информация бе подписано днес между Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Националната агенция за професионално образование

Към новината

17.12.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

На 17 декември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе последното за настоящата календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, под председателството на г-жа Ваня

Към новината

16.12.2015

ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НОВИ 79 ХИЛ. ЛВ. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ В УЧИЛИЩАТА

Правителството одобри допълнителни трансфери към общини в размер на 79 320 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” и са предназначени за изграждане на безжични м

Към новината

16.12.2015

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СОФТУЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Правителството прие Концепция за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти, която предвижда създаването на предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 души през следващите 15 години. Изготвянето на концепцията е провокирано от анал

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“