30.11.2015

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ИДЕЯТА ЗА УНИВЕРСИТЕТ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ Е ПРОЕКТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев прие проф. Франсоа Велас, директор на Университета на третата възраст към Университета на Тулуза, и президент на Международната асоциация на университетите на третата възраст. Министър Танев из

Към новината

27.11.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ОТКРИ СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ EQAR

На 26 и 27 ноември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе ежегодната среща на членовете на Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR). Форумът, чийто домакин е България, е под надслов „Диало

Към новината

27.11.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА 10-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЦОИДУЕМ

По повод 10-годишнината от създаването на  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - звено на Министерството на образованието и науката,  днес  в Конферентна зала на  хотел „Форум - Централ“ - Соф

Към новината

27.11.2015

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ОТПУСКАТ 4 МЛН. ЛВ. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ДВЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Средствата се осигуряват от б

Към новината

27.11.2015

УСЪВЪРШЕНСТВА СЕ МЕХАНИЗМЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВУ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВО

Правителството отмени действащото от 2012 г. и прие ново постановление за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието

Към новината

27.11.2015

ОСИГУРЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическия персонал в обслужващите звена. Одобре

Към новината

27.11.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: ПРОЕКТЪТ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ Е ОБХВАНАЛ НАД ПОЛОВИН МИЛИОН УЧЕНИЦИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПО НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

На 26 ноември 2015 г. в Центъра по кариерно ориентиране във Велико Търново стартира първото събитие в рамките на национална заключителна конференция по проект BG051PO001-4-3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Проектът

Към новината

26.11.2015

МОН БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВ ПОДХОД В ИНТЕГРАЦИЯТА“

Днес в Националната галерия „Квадрат 500“ Министерството на образованието и науката като Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, проведе Международна

Към новината

25.11.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Днес в гранд хотел „София“ заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри заключителната конференция по проект BG051PO001-4.1.7 „Включващо обучение“, изпълняван от дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“

Към новината

24.11.2015

МОН СТАРТИРА ПИЛОТЕН ИКТ ПРОЕКТ В 40 УЧИЛИЩА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

В изпълнение на одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“