29.06.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ УСПЕХ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри среща на екипа за управление на проект BG051PO0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонт

Към новината

28.06.2015

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВЪВЕЖДА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

На 26 юни 2015 г. по време на двудневен семинар, организиран от Министерството на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева - заместник-министър на образованието и науката и председател на Националната координационна група за учене през целия живот

Към новината

26.06.2015

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВЛИЧАТ ПОВЕЧЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, МЕСТНИ ВЛАСТИ, НАУЧНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

„Министерството на образованието и науката споделя разбирането, че отговорните научни изследвания и иновации трябва да отговарят на основните ценности и очаквания на българското общество. Те обаче няма до доведат от само себе си до създаването на дов

Към новината

25.06.2015

МИНИСТЪР ТАНЕВ ПОСЕТИ ПМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ В КАЗАНЛЪК

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев посети ПМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък днес на обяд, където се срещна с директора на училището г-н Красимир Дамянов, началника на РИО - Стара Загора г-жа Татяна Димитрова и кмета на общината г-

Към новината

25.06.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОМАГА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ДА РЕФОРМИРАТ ТЕХНИТЕ СИСТЕМИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

На 25 юни 2015 г. в София се откри втора сесия от дискусии с участието на старши експерти, учени и длъжностни лица от европейски държави по линия на механизма на  Хоризонт 2020 - Policy Support Facility. На срещите се представят първите анализи на съ

Към новината

25.06.2015

БЛИЗО 53 МИЛИОНА ЛЕВА СА ОСИГУРЕНИ ПО СЕКТОРНАТА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Европейската комисия и Центърът за развитие на човешките ресурси подписаха преди дни финансово споразумение за финансиране на дейности по програма Еразъм+ за  селекционната 2015 година. Договорената сума е 26 924 278 евро като средствата са разпредел

Към новината

24.06.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА УЧАСТВА В НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА МИНИСТРИ В РИГА С ФОКУС ВЪРХУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На  22 юни 2015 г. в Рига, Латвия, се проведе неформална среща на министрите, отговорни за професионалното образование и обучение на държавите-членки на ЕС, в която взе участие българска делегация, ръководена от г-жа Ваня Кастрева – заместник-министъ

Към новината

24.06.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ВРЪЧИ НАГРАДАТА „ЛЮБИМ УЧИТЕЛ“ В БЛАГОЕВГРАД

„По пътя на живота пренесете нещо от любимия си учител в себе си. Понякога не усещате как копирате част от него – поведение, отношение, послания. Обичта към добрия преподавател е непреходна, вашето вдъхновение е причина учителите да не могат да остар

Към новината

24.06.2015

НОВИ 89 000 ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката и трансфери по бюджетите на общини в размер на 89 370 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от държавните и общинските училища. Те с

Към новината

24.06.2015

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7. КЛАС

Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg.

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“