24.02.2015

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ПРОГРЕСИВЕН И Е В ИНТЕРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев посочи някои от неотложните стъпки, които ръководеният от него екип е предприел, за да се случат реформите,  в предаването „Денят започва“ по Българската национална телевизия. „Новият Закон за

Към новината

23.02.2015

ВАНЯ КАСТРЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: ВЪВЕЖДАМЕ ПО-ШИРОКА ПАЛИТРА ОТ ПРОФИЛИ

– Госпожо Кастрева, прекъсва ли се профилираното обучение VIII – XI клас според  законопроекта за средно образование? – В никакъв случай. Напротив, то се диференцира и надгражда. В настоящия проектозакон за предучилищното и училищното образование с

Към новината

23.02.2015

МОН ОБЯВИ 2 МАРТ 2015 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН

На основание  чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, Заповед № 09-1873 от 12.12.2014 г. на МОН и Решение № 748 от 5.11.2014 г. на МС за разместване на почивните дни през 2015 г., министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев издаде зап

Към новината

20.02.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Европейската комисия одобри новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще бъде финансирана със средства от ЕС в програмен период 2014 - 2020 г. За първи път в България ще действа Оперативна програма „Наука и образ

Към новината

18.02.2015

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ЗВЕНАТА ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

Министерският съвет прие постановление, с което се определят редът и условията за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Това са институции, в които се организират дейности, с

Към новината

18.02.2015

ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ 50 ТРЕНИРОВЪЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Министерският съвет прие план за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В плана са включени дейности, които са насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи – от предучилищното възпита

Към новината

17.02.2015

В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Днес в Министерството на образованието и науката се проведе поредното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС) под председателството на заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ва

Към новината

16.02.2015

МИНИСТЪР ТАНЕВ: ФИНАНСИРАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО, А НЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА Е ВОДЕЩО

Финансирането на качеството, а не на количеството трябва да се превърне във водещ елемент при разпределянето на средствата и предстоящите реформи във висшето образование. Това каза министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев  при гостуван

Към новината

13.02.2015

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ВРЪЧИ ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ"

Заместник-министърът на образованието и науката и Ръководител на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ проф. Николай Денков връчи на  г-н Иван Чакъров, кмет на район „Красна поляна“, договор за изпълнение на втори предварително

Към новината

12.02.2015

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ЦЕЛИЯ РЕГИОН

Превръщането на страната ни в образователен център за целия регион, както и въвеждането на гъвкаво финансиране на системата на училищното и на висшето образование и на научните изследвания и развойната дейност, определи като важен приоритет министъръ

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“