10.04.2012

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 26 април 2012 г. от 9 часа в зала „Европа“, хотел Дедеман-Принцес, ще бъде открит информационен ден за три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”: - BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебн

Към новината

05.04.2012

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

Народното събрание на Република България прие Закон за младежта. Той регламентира отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, както и между държавата и представителите на младите хора за планиране и изпълнение

Към новината

04.04.2012

КОНКУРС за набиране на участници в програмата "СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН"

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН” Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на

Към новината

04.04.2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ" - ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорският проект по програма Леонардо да Винчи, в който МОМН е представен от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието навлезе в третия си етап. Проектът има за цел да предложи на националните власти на страните

Към новината

02.04.2012

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2011/2012 Г. ЗАПОЧВА ОТ 2 АПРИЛ 2012 г.

На 2 април 2012 г. стартира кандидатстването за стипендии и награди за летен семестър на учебната 2011/2012 г. по проект „Студентски стипендии и награди”. В срок от 02.04.2012 до 07.05.2012 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен

Към новината

30.03.2012

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ НА ЧЕЛНИ МЕСТА ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР

За осма поредна година, Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), гр. София завоюва челни места на XVI международен панаир на учебно-тренировъчни фирми Virtual Enterprises International. На събитието, проведено от 27 до 29 март 2012 година в Н

Към новината

30.03.2012

ДНЕС БЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАН И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЯПОНИЯ

Днес, 30 март 2012 г., в присъствието на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание, и на министър Сергей Игнатов в БАН бе подписано споразумение за научно сътрудничество между Българската академия на науките и Научният съвет на Япония (SCJ

Към новината

30.03.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ПОЛОЖИ ЦВЕТЯ И СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ДЕЛОТО НА УЧИТЕЛИТЕ-БУДИТЕЛИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА

На 30 март 2012 г. министър Сергей Игнатов откри паметна плоча и положи цветя в знак на почит към делото на учителите-будители. Почит към делото на учителите-будители изразиха също г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на столицата, и г-жа Даниела Петрова, п

Към новината

22.03.2012

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ПРЕДСТАВИ НОВОТО ИЗДАНИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Днес, 22 март 2012 г., министър Сергей Игнатов откри пресконференция, на която бяха представени обновените данни и новите функционални възможности на интернет базираната Рейтингова система на висшите училища в България ( http://rsvu.mon.bg/ ). Актуал

Към новината

19.03.2012

РАЗРАБОТВАТ СЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И РЕГИСТРИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ

На 19 март 2012 г се проведе пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация (НАЦИД) „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придо

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“