14.03.2012

ПОКАНА за сключване на типов договор, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Министерството на образованието, младежта и науката, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, отправя покана до банките за сключване на типов договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във вр

Към новината

13.03.2012

ИНФОРМАЦИЯ във връзка с публикуван Одит на Сметната палата за изпълнението на Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа” и свързани с него публикации в медиите

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с публикуван Одит на Сметната палата за изпълнението на Националната програма “ Оптимизация на училищната мрежа” и свързани с него публикации в медиите, Ви предоставяме следната информация: Чрез програмата се

Към новината

07.03.2012

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ КАНДИДАТСТВАНЕТО САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПО ОПЕРАЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

На 21 февруари 2012 г. в 16.30 ч. успешно приключи кандидатстването по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето

Към новината

06.03.2012

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2012 Г. СТАРТИРА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

Второто издание на Софийския фестивал на науката, който предстои да се проведе през месец май тази година, отново ще е под патронажа на министър Сергей Игнатов. Това уникално за България събитие е в синхрон с основните приоритети и политики на минист

Към новината

01.03.2012

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Във връзка с множество запитвания, постъпили при нас, Ви изпращаме следната информация: Министерството на образованието, младежта и науката е изплатило за 2010 г. и 2011 г. общо 41 хил. лв. на 61 свои висококвалифицирани експерти и от тях 5350 лв. н

Към новината

23.02.2012

ПОДПИСВАНЕ НА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ С ОДОБРЕНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ТРЕТАТА ПОКАНА ПО ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП

На 17 февруари 2012 г. бяха сключени първите 23 от общо 71 договори с бенефициенти, одобрени по Третата покана за набиране на кандидати за стипендии по проект на МОМН BG0057 “Развитие на устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механ

Към новината

17.02.2012

75 МИЛИОНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

На 17 февруари 2012 г. министър Сергей Игнатов откри пресконференция, на която бе представен проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерн

Към новината

17.02.2012

СПРАВКА за преустановен учебен процес

Поради влошена метеорологична обстановка и непредвиден ремонт на отоплителната инсталация на 17 февруари 2012 г. е преустановен учебният процес в 10 училища. Поради влошена пътна обстановка – 8 училища в следните области: Видин – 5 училища; Монтана

Към новината

14.02.2012

ПОДПИСВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА „ЕУРОПРОФ”

На 14 февруари в МОМН, Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и Н.Пр. Луис Кановас дел Кастийо, временно управляващ посолството на Испания в Р България, подписаха Меморандум за разбирателство между Министерството на образование

Към новината

13.02.2012

МОМН ОСИГУРИ 15 000 ЛВ. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В СЕЛО БИСЕР

За възстановяване на учебния процес в основно училище „Христо Ботев“ в село Бисер министър Сергей Игнатов определи финансова помощ в размер на 15 хиляди лева. Сумата е преведена целево на община Харманли, област Хасково. В предвидената подкрепа за п

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“