31.05.2013

НОВА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Считано от 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и н

Към новината

29.05.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

Днес, 29 май 2013 г., проф. Анелия Клисарова даде първата си пресконференция като министър на образованието и науката. „Всичко хубаво започнато дотук ще бъде продължено. Това е, което искам да си обещая и да си го поставя като задача.”, сподели пред

Към новината

29.05.2013

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 28 май 2013 г.

29 май 2013 г. Английски език  Немски език  Руски език  Френски език  Испански език   28 май 2013 г. Физика  Химия  География  Италиански език   27 май 2013 г. Математика  Предметен цикъл "Философия"  История и цивилизация 

Към новината

29.05.2013

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за VII клас

29 май 2013 г. КОО „Природни науки и екология” за VII клас 28 май 2013 г. Английски език  Немски език  Руски език  Френски език  Испански език  Италиански език 27 май 2013 г. KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия

Към новината

23.05.2013

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 23 май 2013 г.

23 май 2013 г. Английски език  Немски език  Френски език  Испански език  Италиански език  Руски език  Математика  Предметен цикъл "Философия"  География и икономика  Физика и астрономия  Химия и опазване на околната среда  История и цив

Към новината

22.05.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЧЛ.-КОР. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ И МИНИСТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО РОМАН ВАСИЛЕВ ПРЕДСТАВИХА ПЛАТФОРМАТА E-CAMPUS

На официално събитие в Университета за национално и световно стопанство министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и министърът за развитие на електронно правителство Роман Василев представиха пред академичната общност н

Към новината

22.05.2013

СПРАВКА към 31.03.2013 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на образованието, младежта и науката

Във връзка с приетото днес, 22 май 2013 г., от Министерския съвет постановление за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с постановление № 112 на Министерския

Към новината

21.05.2013

НАГРАДИ „ПИТАГОР“ 2013 ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В НАУКАТА

На 21 май 2013 г. в хотел „Шератон“ в столицата се състоя петата поредна бляскава церемония по връчване на наградите „Питагор“ за съществен принос в науката. Към присъстващите видни представители на българската наука и към високите гости на събитиет

Към новината

21.05.2013

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС

На 21 май 2013 г. се проведе държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература и национално външно оценяване (НВО) за учениците от седми клас. ДЗИ се проведе в 654 училища в цялата страна. НВО държаха учениците в 1820 училища на територ

Към новината

18.05.2013

УЧЕНИЦИ СПОДЕЛИХА ПРЕД МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Днес, 18 май 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и заместник-министърът Мариана Банчева се срещнаха с ученици от Националната търговско-банкова гимназия, 18. СОУ и Първа английска езикова гимназия и диску

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“