20.02.2013

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по схеми „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

На 20 февруари, от 9.30 часа, в Гранитна зала на Министерски съвет, министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров и заместник-министър Петя Евтимова, връчиха официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамкит

Към новината

19.02.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ ПОЖЕЛА УСПЕХ НА СЪБРАНИЕТО НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

По повод събрание на Борда на директорите на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование акад. Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката, поздрави участниците във форума с думите: „Европейската асоциаци

Към новината

19.02.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА-АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ ОПРЕДЕЛИ НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Със своя заповед днес, министърът на образованието, младежта и науката-акад. Стефан Воденичаров определи нов Управителен съвет на Фонд "Научни изследвания". На първото си заседание днес, Управителният съвет гласува ръководството на ФНИ - за председа

Към новината

19.02.2013

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА за последните три години (юли 2009 г. – декември 2012 г.)

Министерството на образованието, младежта и науката изготви кратък отчет на дейността си за последните три години (юли 2009 г. – декември 2012 г.). Пълният текст на отчета може да бъде изтеглен тук.

Към новината

19.02.2013

СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Във връзка с днешните протести по повод задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните, от МОМН заявяваме: Въвеждането на задължителна детска градина за децата, навършили 4 години, е стъпка към промяна, която Министерството на образованието,

Към новината

18.02.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ ГОСТУВА В БУРГАС

На 17 февруари 2013 г. в Бургас министърът на образованието, младежта и науката акад. Воденичаров, заедно с Константин Гребенаров, областен управител, и с Димитър Николов, кмет на морския град, присъства на водосвет и даде начало на първа копка за из

Към новината

11.02.2013

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ ОТКРИ ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА – АКАД. ХРИСТО ХРИСТОВ

Днес, 11 февруари 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров откри паметна плоча на основоположника и първи директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) акад. Христо Янков Христов (191

Към новината

08.02.2013

СРЕЩА НА АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

Днес, 8 февруари 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров осъществи среща с фокус върху подготовката на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. На форума в сградата на МОМН присъст

Към новината

19.01.2013

28 ЯНУАРИ 2013 Г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

Във връзка с предстоящия на 27 януари 2013 г.  Национален референдум, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов определя 28 януари 2013 г. за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Р България.

Към новината

10.01.2013

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ 126,6 МЛН. ЕВРО ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 10 януари 2013 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова представи новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програма BG06 „Деца и младежи в риск”. Заместник-минист

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“