15.05.2013

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 15 май 2013 г. ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС, 14 май 2013 год. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА, 10 май 2013 г. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 9 май 2013 г.

Към новината

14.05.2013

МИНИСТЪР МИЛОШЕВ ВРЪЧИ НАГРАДАТА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОС В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО

Днес, 14 май 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев удостои с ежегодната награда „Св. Иван Рилски“ Виктор Петков Кръстев – директор на СОУ „Хр. Ботев“ – гр. Враца, Мария Василева Семерджиева – директор на Ре

Към новината

13.05.2013

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по проект “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии”

Националният център за информация и документация (НАЦИД) организира 3 информационни дни в страната по проект “Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалифик

Към новината

10.05.2013

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

В изпълнение на Заповед № РД 09-513/ 24.04.2013 г. за създаване на Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието, младежта и науката желаещите неправителствени организации

Към новината

10.05.2013

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В проведеното днес национално външно оценяване по математика в 4. клас участваха 56 725 ученици. Четвъртокласниците решаваха тест, който съдържа общо 19 въпроса, 16 от които са с избираем отговор и 3 - със свободен отговор. Решенията на задачите са

Към новината

09.05.2013

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИАНА БАНЧЕВА УЧАСТВА В ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА СПОРТНА ЗАЛА В ГИМНАЗИЯТА ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЛОВЕЧ

Днес, 9 май 2013 г., заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева взе участие в тържественото откриване на новата спортна зала в Гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф І” в град Ловеч. Тя прочете поздравителен адрес от и

Към новината

09.05.2013

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Днес се проведе традиционното национално външно оценяване (НВО) в края на 4. клас по български език и литература. В него участваха 56 684 четвъртокласници от 1851 училища. Това представлява 95 % от четвъртокласниците и този процент е съизмерим с проц

Към новината

29.04.2013

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 29 април 2013 г. в , в Министерството на образованието, младежта и науката, министър Николай Милошев и заместник-министър Петя Евтимова, връчиха официално договори за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна п

Към новината

29.04.2013

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР МАРИАНА БАНЧЕВА ПРИВЕТСТВА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр. Сливница

Нa 29 април 2013 г., заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева, откри изложба на ученически творби. В навечерието на предстоящите великденски празници ученици от V до IX клас и учители от СОУ „ Св. св. Кирил и Методий

Към новината

29.04.2013

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПЕТЯ ЕВТИМОВА ДАДЕ СТАРТ НА ОФИЦИАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИТЕ АВТОМОБИЛИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В SHELL ECO-MARATHON 2013

На 29 април 2013 г. пред Националния дворец на културата, София заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова даде старт на официалното представяне на енергийно ефективните автомобили, които ще участват в Shell Eco-marathon

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“