01.06.2012

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.

Целта на конкурса е да насърчи: 1. Провеждане на качествени и конкурентноспособни научни и научно-приложни изследвания в следните приоритетни области: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;  Здраве и кач

Към новината

31.05.2012

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ОДОБРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОПЕРАЦИЯ BG051PO001-3.3.06 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”

На десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, беше одобрено увеличаване на бюджета на операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, спе

Към новината

31.05.2012

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за 7. клас

НВО по предмети и ключ с верните отговори, 7 клас, 2012 г. 

Към новината

30.05.2012

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ „ЕРАЗЪМ“ В ЕВРОПА, 15 ГОДИНИ„ЕРАЗЪМ“ В БЪЛГАРИЯ“

На 30 май 2012 г. в аулата на Софийския университет бе отбелязано успешното изпълнение на секторната програма „Еразъм“ на национална конференция на тема „25 години „Еразъм“ в Европа“, 15 години „Еразъм“ в България“. От името на министър Сергей Игнат

Към новината

30.05.2012

ФОРУМ „КОРЕЯ – БЪЛГАРИЯ 2012“

Днес, 30 май 2012 г., в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе форум „ Корея – България 2012“ с фокус върху развитието на партньорството между двете държави. В експозето си при откриването на дискусията Н. Пр. д-р Чън Би-хо направи

Към новината

30.05.2012

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

В резултат на бедствената ситуация в община Перник, предизвикана от земетресението на 22 май 2012 г., вторичните трусове и създалото се напрежение сред населението, по искане на г-жа Росица Янакиева – кмет на община Перник, и по разпореждане на минис

Към новината

29.05.2012

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2012 г.

Към новината

23.05.2012

ЗАПОВЕДИ за определяне на нова дата за провеждане държавните зрелостни изпити, теста по математика и национално външно оценяване за учениците в VII клас от училищата на територията на област Перник

Заповед № РД 09-641/23.05.2012 г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити по чл. 24 от ЗНП за учениците от училищата на територията на област Перник, във връзка с обявено със заповед № РД 39/22.05.2012 г. и Заповед № РД 41/23.05.2

Към новината

22.05.2012

ПЪРВОКЛАСНИЦИ ОТ 23. СОУ ПОЛУЧИХА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНО ОТ ЗАМ.-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА

На 22 май 2012 г., в киносалона на 23. СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в столицата, първокласници от 1 Б клас изнесоха своите първи презентации по проекти, които са осъществили през приключилата за тях учебна година. Паралелката е с изучаване на бизнес и п

Към новината

21.05.2012

ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ЗА 2012 г.

На 21 май 2012 г. министрите Сергей Игнатов, Тотю Младенов и Томислав Дончев откриха Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП "РЧР") за 2012 година и разгледаха новооткритата фотоизложба под наслов „Т

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“