24.03.2021

ОДОБРЕНИ СА ОЩЕ 6 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2021 ГОДИНА

Министерският съвет одобри още 6 национални програми, които изпълняват основни приоритети за повишаване качеството и достъпа до образование, за допълнителна личностна подкрепа за всяко дете и за развитие на образованието зад граница. През тази година

Към новината

24.03.2021

40 МИЛИОНА ЛЕВА Е ДЪРЖАВНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ ЗА 2021 Г.

Държавната гаранция за нови кредити за студентите и докторантите ще бъде в размер на до 40 млн. лева през 2021 г., реши правителството. Чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти държавата оказва подкрепа като гарантира главниците и лихвите

Към новината

19.03.2021

ЗАНЯТИЯТА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА 10 ДНИ

От 22 март (понеделник) за 10 дни се преустановяват присъствените занятия в детските градини и училищата в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването. Учебният процес за учениците от 1. до 12. клас, практиките, стажовете, дуалната систе

Към новината

17.03.2021

МОН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира изпълнението на проектите „Подкрепа за приобщаващото образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева о

Към новината

17.03.2021

С НОВА ПРОГРАМА ЩЕ СЕ ПРИВЛИЧАТ СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ И ЩЕ СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ВИСШЕТО НИ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Министерският съвет прие Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища". Чрез програмата ще се даде възможност за предста

Към новината

16.03.2021

МОН И GOOGLE ОБСЪДИХА ДИГИТАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕТО

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представители на технологичната компания Google и нейни партньори обсъдиха дигиталните инструменти за развитие на електронното образование в страната. По време на срещата министър Вълчев посочи,

Към новината

05.03.2021

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

  Започна изпълнението на нов проект, с който Министерството на образованието и науката ще противодейства на риска от отпадане от образователния процес на деца и ученици в ситуация на обучение от разстояние. „Равен достъп до училищно образование в ус

Към новината

04.03.2021

НЯМА ДА ИМА ПРОМЯНА В ДАТИТЕ ЗА ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ

Министерството на образованието и науката няма да променя утвърдения график на ваканциите за учениците. Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас ще бъде от 3 до 11 април (включително). За дванадесетокласниците ваканцията ще е от 8 до 11 април

Към новината

04.03.2021

НАД 8 МЛН. ЛЕВА СА ОТПУСНАТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 8 115 597 лв. за възстановяване на разходите за транспорт и за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образо

Към новината

04.03.2021

ЩЕ СЕ КОМПЕНСИРАТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет. Условията за това бяха разписани в приета от правителството наредба.

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“