13.11.2020

49 000 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАТ В КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

49 000 ученици участват в 5687 клубове по интереси, създадени по проект „Образование за утрешния ден“. 37 000 от тях вече са получили сертификат за успешно завършено обучение по дигитални умения. Дейността на 503 клуба ще бъде продължена до 31 декемв

Към новината

13.11.2020

С 1 900 200 ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 602 УЧИЛИЩА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБМЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

С 1 900 200 лева ще бъдат финансирани 602 училища, кандидатствали с проекти по Националната програма „Иновации в действие. Според регламента на програмата всяко иновативно училище имаше възможност да сключва договори за партньорство с друго иновативн

Към новината

12.11.2020

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: НАЛИЦЕ Е ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ У НАС

Предприетите през последните пет години реформи стимулират подобряване на качеството и насърчават увеличаването на научната дейност в българските висши училища. За това говорят ясно резултатите от Рейтинговата система на висшите училища в България за

Към новината

11.11.2020

248 УЧИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

248 училища ще се включат в националната програма „Бизнесът преподава” през настоящата учебна година. По програмата се предвижда представители на бизнеса да участват в учебния процес в училище, както и учители да се обучават в конкретни фирми, свърза

Към новината

11.11.2020

ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ СЕ ПРОВЕЖДА С ВИРТУАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩА И ФИРМИ

С виртуални разходки из фирми и професионални гимназии в България протича Европейската седмица на професионалните умения. Работодатели и училища, осигуряващи професионално обучение във всички региони на страната, представят различните професии – как

Към новината

11.11.2020

УВЕЛИЧАВА СЕ ПРИЕМЪТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В НЯКОЛКО ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  Министерският съвет увеличи броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020-2021 година. След постъпили в Министерството на образованието и науката пред

Към новината

11.11.2020

СТАРТИРА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ПЛОВДИВ И БАНСКО

Две държавни професионални гимназии в Пловдив и Банско ще бъдат цялостно обновени след като Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ремонтите

Към новината

04.11.2020

ОДОБРЕНИ СА НАД 5 МЛН. ЛВ. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА УЧИТЕЛИТЕ

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 5 496 401 лв. за възстановяване на транспортните и на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното об

Към новината

04.11.2020

ОДОБРЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕС В ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“, който се проведе на 29 септември в гр. Брюксел. В рамките на заседанието бе приет общ подход по пакет „

Към новината

04.11.2020

2 327 264 ЛВ. ЩЕ ПОЛУЧАТ ОБЩИНИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЕТИРИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 2 327 264 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието. 388 950 лв. са предвиде

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“