04.11.2020

В ОЩЕ 8 СПЕЦИАЛНОСТИ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Общо 8 нови специалности се включват в Списъка на защитените, а професионалното направление „Здравни грижи“ се добавя в Списъка на приоритетните професионални направления, реши правителството. Новите защитени специалности са „Африканистика“, „Класиче

Към новината

04.11.2020

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: МОН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА НАСЪРЧАВА КАЧЕСТВЕНОТО И МОДЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

„В изпълнението на управленската си програма българското правителство показа, че професионалното образование е приоритет. Ние в Министерството на образованието и науката сме уверени, че то е инвестиция в бъдещето. Този вид обучение дава своя съществе

Към новината

03.11.2020

II АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕТО ЗА РЕФЕРЕНТНО УЧИЛИЩЕ

II Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” стана първото “референтно училище” в София от програмата на Google за учебни заведения, които подобряват учебния процес чрез дигитални технологии. Това бе обявено на онлайн проведено събитие с участието

Към новината

01.11.2020

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

  Уважаеми учители, университетски преподаватели,културни дейци, книжовници и просветители, Днес е денят на народните будители! Ден, в който изразяваме своята благодарност и почит към създателите и пазителите на българската духовност, език и култура.

Към новината

28.10.2020

2 500 035 ЛВ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА 73 УЧИЛИЩА С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Правителството предоставя 2 500 035 лева на 73 общински училища в 34 общини за изплащане на стипендии на ученици. Училищата са определени въз основа на представянето на техните ученици на държавните зрелостни изпити по български език и литература и п

Към новината

28.10.2020

НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДЛАГА МОН

Министерството на образованието и науката предлага Стратегия за развитие на висшето образование в Република България, която да очертае визията и да осигури устойчиво развитие на системата на висшето образование за периода 2021 - 2030 година. С нея се

Към новината

28.10.2020

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 ГОДИНА

В изпълнение на Меморандума за сътрудничество, подписан от министъра на образованието и науката на България и от държавния секретар за образование, научни изследвания и иновации на Швейцария, правителството на Швейцария за втори път ще предостави сти

Към новината

27.10.2020

ЮНЕСКО С ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЛЕД ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА СРЕЩА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ излезе с Декларация за основните ангажименти на държавите за защита и финансиране на образованието по време на пандемията COVID ‐ 19 и след това. Целта е задълбочаване на меж

Към новината

27.10.2020

ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ГИМНАЗИИТЕ И УНИВЕРСИТЕТИТЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ЗА 14 ДНИ

В изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването заповед, считано от 29 октомври (четвъртък) за 14 дни се преустановяват присъствените в училищата учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас, включително, както и за университетите в страна

Към новината

26.10.2020

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на образованието и науката, по предложение на ръководителите на образователните институции, предвижда нова заповед. Предложението за премина

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“