01.04.2019

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРОВЕЖДАМЕ КАТЕГОРИЧНА, КООРДИНИРАНА ПОЛИТИКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Предизвикателствата в бъдеще пред пазара на труда, свързани с недостига на кадри и ролята на образователната система за осигуряване на подготвени специалисти, обсъдиха участниците в проведената в Добрич дискусия в рамките на платформата за граждански

Към новината

01.04.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: С УСВОЯВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД МАТЕМАТИКАТА ЩЕ Е ЛЕСНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

„За Министерството на образованието и науката развиването на уменията в училище е изключително важно. Именно там децата трябва да имат възможност да разкриват всички свои таланти, особено тези свързани с фундаменталните дисциплини като математиката и

Към новината

30.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЗА ДА СИ ДОБЪР ФИЛОСОФ ТРЯБВА ДА ИМАШ ЗНАНИЕ И ЗА ДРУГИТЕ НАУКИ

Днес повече от всякога виждаме, че няма чиста наука. За да си добър философ трябва да имаш знание и за другите науки, както великите философи са съчетавали знания и са поставяли основите на други фундаментални за нашето общество науки – математиката,

Към новината

29.03.2019

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИМ МЛАДИТЕ ДА СЪЗДАВАТ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ДА РАБОТЯТ С НЕГО

„Трябва да подготвим младите хора да създават изкуствен интелект и да го управляват. Те трябва да притежават т.нар. преносими умения, които ще им позволят да се справят с всички предстоящи предизвикателства и трансформации. За целта се налага да наст

Към новината

29.03.2019

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ ПОМАГАТ ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

„Чрез заниманията по интереси училищата в страната може да провеждат политики за кариерно ориентиране на учениците си. Една част от средствата, отделени за извънкласните дейности може да се използват за това“, каза министърът на образованието и наука

Към новината

28.03.2019

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЩЕ ПОСЕЩАВАТ СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

Детските градини и училищата ще организират посещения в държавните културни институти в страната, а те ще разработват и предлагат проекти на образователни програми, спектакли, концерти и други сценични изкуства. Това е заложено в Споразумението за съ

Към новината

28.03.2019

МЕБЕЛНИЯТ БИЗНЕС ПОДКРЕПИ УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

За първи път ученическото състезание „Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и дърворезба“ се проведе на място, където бизнесът представя най-новите си достижения. Отборите на 8 професионални гимназии от Пловдив, Русе, Варна, Ве

Към новината

28.03.2019

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИЗЛОЖБАТА ОБИЧ ЗА БЪЛГАРИЯ

  Министерството на образованието и науката и Асоциацията на българските училища в чужбина организираха изложба с рисунки и макети на български къщи на ученици от българските неделни училища от Италия, Франция, Белгия, Германия, Ирландия, Великобрита

Към новината

27.03.2019

ОДОБРЕНИ СА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

Правителството одобри 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнение на програмите в държавния бюджет са ос

Към новината

27.03.2019

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОМЕНИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Наредбата е основният акт, въз основа на

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“