15.03.2016

В ПЛЕВЕН ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕТО НА 5 ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТА

Реформата е дълбока, не става дума само за промени в средното образование, а за реформа в целия образователен процес – от детската градина до завършването на университета. Законът за предучилищното и училищното образование  ни поставя много нови изис

Към новината

15.03.2016

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СТАВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

„Предприемачеството става съществена част от висшето образование. Разчитаме на вас, представителите на бизнеса, да ни помогнете в тази област – как да развием учебните планове и програми, а също и практическите умения на студентите. Очакваме да работ

Към новината

14.03.2016

МОН РЕГЛАМЕНТИРА ОБУЧЕНИЯТА ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Директорите на училища трябва да са информирани дали автобусите, които превозват деца, са технически изправни, както и дали шофьорите са минали на медицински преглед преди пътуване. Това е записано в проект на „Система за организация и управление на

Към новината

12.03.2016

3300 ОСМОКЛАСНИЦИ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Международното изследване на гражданското образование – ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) се провежда от 7 март до 20 април 2016 г. В продължение на 45 минути учениците ще решават задачите в теста, след което ще попълнят

Към новината

12.03.2016

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ТРЯБВА ДА ИМА ПЪЛНА ПРОМЯНА В УЧИЛИЩНАТА ПРАКТИКА

Трябва да има пълна промяна в училищната практика. Изключително голямо съсловие сме и до всички трябва да стигне това, което се подготвя, каза пред директори на училища и детски градини, и педагози от Варна заместник-министърът на образованието и нау

Към новината

11.03.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА ПРИЕ ПЕТИЦИЯТА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева прие депутата Методи Андреев, който й връчи петицията на политици, депутати, държавници и учени с искане в училищата задължително да се изучава тоталитарният режим на XX век в Европа и престъпления

Към новината

11.03.2016

ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ПРОГРАМИТЕ ЗА II, VI И VIII КЛАС

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование обсъди и прие учебните програми  за II, VI и VIII клас с направените предложения и становища на свое заседание в петък вечерта. В него взеха участие представители на н

Към новината

10.03.2016

ДИЯН СТАМАТОВ: В НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ОЧЕРТАХМЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ И АКЦЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НИ

Водещ: Намираме се в Министерство на образованието и науката, в кабинета на заместник-министър Диян Стаматов. Господин Стаматов, преди да станете заместник-министър, вие бяхте директор на столичното 119. СОУ и като такъв ни дадохте интервю, в което о

Към новината

10.03.2016

ДО 18 МАРТ 2016 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

До 18 март 2016 г. учениците от ХII клас, които желаят да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. В заявленията си младежите посочват, че освен на задължителния изпит

Към новината

09.03.2016

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЩЕ НАМАЛЯВА БРОЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧИЛИЩЕ ДЕЦА

ЗАПОЧНА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ Министерство на образованието и науката предлага за обществено обсъждане Плана за действие през 2016 г. в изпълнение на Националната

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“