15.04.2016

МОН И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE

Министерството на образованието и наука и Министерството на културата подписаха Споразумението за повишаване на качеството и ефективността при административното обслужване. Със Споразумението за сътрудничество се въведе комплексната административна

Към новината

15.04.2016

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ С 19 263 657 ЛВ. МОН Е ПОДПОМОГНАЛО БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Активната политика на Министерството на образованието и науката към съхраняване на българския език и на националната идентичност у сънародниците ни в чужбина, както и за постигане на проходимост и адаптивност на образоването на българите, завръщащи с

Към новината

15.04.2016

НОВ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ ОСИГУРЯВА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

Политиката на Министерството на образованието и науката за насърчаване на подготовката и участието на учениците в олимпиади и състезания се осъществява чрез изпълнениe на национални програми за развитие на образованието. Това заяви вицепремиерът и ми

Към новината

14.04.2016

МИНИСТЪР КУНЕВА: УЧИТЕЛИТЕ НИ УВЕРЯВАТ, ЧЕ ЩЕ СЕ СПРАВЯТ ДОКАТО НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ СТАНАТ ФАКТ

Консултирах се с депутатите и тяхното мнение беше, че не може да се отлага Законът за училищното и предучилищното образование. Така вицепремиерът и  министър на образованието и науката Меглена Кунева коментира наболелия въпрос с липсата на нови учебн

Към новината

14.04.2016

МОН ОТЧИТА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2015 Г.

На интернет страницата на Министерството на образованието и науката e публикуван Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година, чрез които е осигурено допълнително финансиране на политики и

Към новината

14.04.2016

ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ: ИМАМЕ МНОГО ИНОВАТИВНИ УЧИТЕЛИ

Имаме много иновативни учители. Те показват на колегите си това, което са направили не само чрез фейсбук или тук, на конференцията, но и извън страната. Днес и утре ще се видят всички добри практики. Това каза заместник-министърът на образованието и

Към новината

14.04.2016

В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВА СРЕЩА НА СЪВЕТА ЗА СОФТУЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14 април 2016 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе първа среща на Съвета за софтуерно образование в изпълнение на Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета от Министерския съвет на 16 декемвр

Към новината

13.04.2016

ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ОТКРИВА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Министерският съвет прие в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна да бъде открит Научноизследователски институт (НИМУ). Предложението е на Академичния съвет на висшето училище. НИМУ – Варна обединява научноизсл

Към новината

13.04.2016

МОН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2016/2017 година, както следва: -        Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районнот

Към новината

13.04.2016

УТВЪРДЕНИ СА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2016 Г.

Министерският съвет одобри девет национални програми за развитие на средното образование, които през 2016 г. ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнението им правителството одобри

Към новината

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“