Архив на конкурси за студенти

Архив на конкурси за студенти

ОБЯВА за кандидатстване в Международно лятно училище, организирано от Университета в Осло, Норвегия в периода 21 юни – 1 август 2014

Срок за подаване на документи: 1 февруари 2014 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 25 октомври 2013 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи до Посолството на Република Корея в София, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 11 октомври 2013 г.

Повече информация

КОНКУРС за стипендия за обучение на български студент в Социалистическа Република Виетнам през учебната 2013-2014 година

Срок за подаване на документи: 27 септември 2013 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ за изучаване на гръцки език през 2013-2014 г., отнасящи се за чуждестранни граждани

Срок за подаване на документи: съгласно условията на конкурса

Повече информация

КУРСОВЕ по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество за финансовата 2013-2014 г.

Повече информация

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ”, ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2013 г..

Повече информация

КОНКУРС за набиране на кандидатури за стипендии за обучение в магистърската програма на Европейския технологичен институт за иновации в ядрената енергетика (ЕИТ) – EIT, KIC InnoEnergy

Срокове за кандидатстване: http://www.kic-innoenergy.com/generic/deadlines/

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на двама студенти – български граждани, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2013-2014 г.

Срок за подаване на документи: 12 юни 2013 г. включително

Повече информация

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация за обучение и специализация на български граждани в руски федерални висши училища през учебната 2013/2014 г.

Срок за подаване на документи: 16 май 2013 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-15 ГОДИНА

Повече информация

2014 – 2015 FULBRIGHT GRANTS COMPETITION

Повече информация

Срок за подаване на документи: 7 май 2013 г.

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2013-2014 година

Срок за подаване на документи: от 1 март 2013 до 1 май 2013 г.

Повече информация

Национална програма за стипендии на Словашката Република

През академичната 2013-2014 година стартира Национална програма за стипендии на Словашката Република за обмен на студенти, докторанти, научни работници и преподаватели.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, получаването на стипендия чрез програмата и възможностите за подаване на on-line формуляр може да бъде получена на следния интернет адрес: www.scholarships.sk.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2013 г.

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОМН 2013“

Срок за подаване на документи: 22 април 2013 включителнo

Повече информация

КОНКУРС за стипендии, отпуснати съгласно Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012-2014 г.

Срок за подаване на документи: 22 април 2013 включителнo

Повече информация

КОНКУРСИ за стипендии, отпуснати съгласно Програмата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 година

Срок за подаване на документи: 22 април 2013 включителнo

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Срок за подаване на документи: 22 март 2013 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: 15 март 2013 г.

Срок за подаване на документи: 12 март 2013 г.

КОНКУРСИ за стипендии, отпуснати съгласно Протокола за сътрудничество и обмен между МОМН на Република България и Министерството на образованието и науката, младежта и спорта на Украйна за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г.

Срок за подаване на документи: 12 март 2013 г.; 15 март 2013 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

Срок за подаване на документи: 1 март 2013 година.

Повече информация

КОНКУРСИ за стипендии за летни езикови курсове за български студенти в ПОЛША и СЛОВАКИЯ през 2013 г.

Срок за подаване на документи: 26 февруари 2013 г. включително.

Повече информация

КОНКУРСИ за стипендии за частичен срок на обучение на български студенти в СЛОВАКИЯ и ЧЕХИЯ през академичната 2013-2014 г.

Срок за подаване на документи: 18 февруари 2013 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ за български граждани за академичната 2012/2013 г., предоставени от Европейския университет в Република Кипър (European University Cyprus)

Срок за подаване на документи: 20 ноември 2012 г.

Повече информация

ПОКАНА за кандидатстване за стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

Срок за подаване на документи: 15 ноември 2012 г.

Повече информация

МАГИСТЪРСКИ СТИПЕНДИИ в областта на икономическите, инженерните и природните науки, предоставени от фондация MUMMERT

Срок за подаване на документи: 1 септември – 1 ноември 2012 г.

Повече информация

ПОКАНА за КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия

Срок за подаване на документи: 10 октомври 2012 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: 12 октомври 2012 г.

КОНКУРС за 55 стипендии за участие на чуждестранни граждани от страните от Източна и Югоизточна Европа (които не са членове на ЕС), Азия, Африка и Латинска Америка и 35 стипендии за участие на чуждестранни граждани от държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария, САЩ и Канада за учебната 2012-2013 г.

Срок за подаване на документи: 20 юли 2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за 60 стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани

Срок за подаване на документи: 20 юли 2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за три стипендии, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за обучение, специализация и работни посещения на български граждани през академичната 2013/2014 година

Срок за подаване на документи: 9 август 2012 г.

Повече информация

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК, история и култура през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани

Срок за подаване на документи: най-късно до 22 юни 2012 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет – Прага, Чешка Република

Срок за подаване на документи: 31 март 2012 г. по електронен път

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ Информация за възможности за обучение в Азербайджанската дипломатическа академия към Министерството на външните работи на Азербайджанската Република

Срок за подаване на документи: 30.04.2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на един студент – български гражданин, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2012/2013 г.

Срок за подаване на документи: 29 май 2012 г. включително

Повече информация

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2012-2013 година и участие в летни семинари

Срок за подаване на документи: 1 май 2012 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” през учебната 2013-2014 г.

Срок за подаване на документи: 2 май 2012 г.

Повече информация

2013 – 2014 Fulbright Grants Competition

Deadline for submitting applications for all categories: May 2, 2012

More information

КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН“

Срок за подаване на документи: 20 април 2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за две стипендии за участие на български студенти в двуседмичен летен курс по хърватски език и литература, който ще се проведе в рамките на Загребската школа по славистика през лятото на 2012 година

Срок за подаване на документи: 10 април 2012 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: съгласно текста, 15 март 2012

КОНКУРС за български граждани за една стипендия – пълен срок на докторантура през академичната 2012-2013 година в Монголия

Срок за подаване на документи: 30 март 2012 г.

Повече информация

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от Министерството на образованието и науката на Руската Федерация за обучение и специализация на български граждани – студенти, докторанти и специализанти, в руски висши училища през академичната 2012/2013 г.

Срок за подаване на документи: 30 март 2012 г.

Повече информация

СТИПЕНДИЯ за български граждани за обучение в Република Корея

Срок за подаване на документи: 23 март 2012 г.; 26 март 2012 г.

Повече информация

Информация относно срока и условията за кандидатстване на български граждани по Културните спогодби на Кралство Дания за учебната 2012-2013 година

Срок за подаване на документи: 28.02.2012 г.

Повече информация

18-та стипендиантска програма на фондация „Онасис“ предоставя стипендии за академичната 2012-2013 година, отнасящи се за чуждестранни (негръцки) граждани

Срок за подаване на документи: 29 февруари 2012 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: 27 февруари 2012 г.

СТИПЕНДИИ за български граждани за обучение в Сеулския национален университет

Срок за подаване на документи: 27 февруари 2012 г.

Повече информация

Фондация „Йордан Камджалов“ обявява ВТОРИ ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС за инструменталисти, певци, композитори, диригенти

Срок за подаване на документи: 27.01.2012 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии, предоставени от Министерството на образованието и културата на Република Индонезия на български студенти за изучаване на индонезийски език и култура през академичната 2012-2013 г.

Срок за подаване на документи: 03.02.2012 г.

Повече информация

Швейцарското правителство отпуска стипендии за академичната 2012-2013 г. на млади учени завършили с отличие магистърска степен

Срок за подаване на документи: 06.01.2012 г.

Повече информация

ОБЯВИ по програмата „Еразмус Мундус” през 2011 г.

Повече информация

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ – ДРЕВНИ КУЛТУРИ”

Писмените работи ще бъдат приемани в срок до 7 декември 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за 60 стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани

Срок за подаване на документи: 15/30 ноември 2011 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за стипендия за български гражданин за обучение в бакалавърска степен в корейски университети за периода 1 март 2012 г. – 28 февруари 2017 г. в Република Корея

Срок за подаване на документи: 7 ноември 2011 г.

Повече информация

УНИВЕРСИТЕТА „ОКАН” В ИСТАНБУЛ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2011/2012 г.

Във връзка с бакалавърските програми за отличили се чуждестранни студенти, за български граждани се предоставят две стипендии с намалена такса за обучение в размер на 75% и 50 %.
Подробна информация относно изискванията за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата www.international.okan.edu.tr или да се свържете на адрес [email protected] с Университета „Окан”.

СТИПЕНДИИ за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

Срок за подаване на документи: 28 октомври 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за участие в следдипломните програми на Международния гръцки университет в Солун (International Hellenic University of Thessaloniki) за учебната 2011-2012 г.

Срок за подаване на документи: 30 септември 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Полша през академичната 2011-2012 г.

Срок за подаване на документи: 22 август 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за 3 стипендии с продължителност от 12 месеца всяка, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година

Срок за подаване на документи: 19 август 2011 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за младежки видео фестивал PLURAL+, инициатива на ООН „Алианс на цивилизациите” и Международната организация по миграцията

Срок за подаване на документи: 1 юли 2011 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български кандидати в Арабска република Египет през 2011 година

Срок за подаване на документи: 30 юни 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от правителството на Република Полша за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани през академичната 2011-2012 г.

Срок за подаване на документи: 24 юни 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за приемане на един студент – български граждани, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) през академичната 2011/2012 г.

Срок за подаване на документи: 10 юни 2011 г.

Повече информация

НАЦИОНАЛНА ДОБРОВОЛЧЕСКА КАМПАНИЯ „ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ ТЕБ”

Срок за подаване на документи: 31 май 2011 г.

Повече информация

Срок за подаване на документи: 2 юни 2011 г.

КОНКУРС за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през академичната 2011/2012 г.

Срок за подаване на документи: 16 май 2011 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” през учебната 2012-2013 г.

Срок за подаване на документи: 2 май 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за предоставяне на една стипендия в Университета по информационни науки и технологии „Свети апостол Павел“ в Охрид, Македония

Срок за подаване на документи: 1 май 2011 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии за студенти от ромски произход

Срок за подаване на документи: 30 април 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН“

Срок за подаване на документи: 20 април 2011 г.

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2011-2012 г. и участие в летни семинари

Срок за подаване на документи: 21 април 2011 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение в Будапещенския университет „Корвинус” по магистърска програма, свързана с проблемите на икономиката и бизнеса

Повече информация

КОНКУРС за отпускане на две стипендии за български граждани в Република Корея през академичната 2011-2012 г.

Срок за подаване на документи: 28 февруари 2011

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 г.

Срок за подаване на документи: 28 февруари 2011

Повече информация

Срок за подаване на документи: 28 февруари 2011

КОНКУРС за стипендии за специализация в Белгия – Фламандска общност през академичната 2011-2012 г. в изпълнение на Програмата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия за периода 2009-2011 г.

Срок за подаване на документи: 28 февруари 2011

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за условията и реда за кандидатстване за стипендии, предоставени от Норвежкия съвет за научни изследвания за докторанти и млади учени по програмата YGGDRASIL

Срок: 16 февруари 2011 г.

Повече информация

ПРОЕКТИ по секторната програма „ЖАН МОНЕ” през 2011 г.

Крайният срок за представяне на нови проекти за финансиране е 15.02.2011 г.

Повече информация

СТИПЕНДИИ на фондация „Йордан Камджалов” за инструменталисти, певци и композитори

Срок за подаване на документи: 10 февруари 2011

Повече информация

КОНКУРСИ за стипендии за частичен срок на обучение на български студенти в СЛОВАКИЯ и СИРИЯ през академичната 2011-2012 г.

Срок за подаване на документи: 21 януари 2011

Повече информация

КОНКУРС за стипендии, отпуснати от правителството на Финландия на български граждани за следдипломно обучение, специализация и научни изследвания през академичната 2011-2012 г.

Срок за подаване на документи: 20 януари 2011

Повече информация

Кандидатстване за стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

Срок за подаване на документи: 10 януари 2011 г.

Повече информация

GoTop