18-та стипендиантска програма на фондация „Онасис“ 2012 г.

18-та стипендиантска програма на фондация „Онасис“

Фондация „Онасис“ чрез своята 18-та стипендиантска програма предоставя стипендии за академичната 2012-2013 година, отнасящи се за чуждестранни (негръцки) граждани.

Стипендиите са предназначени за университетски преподаватели на всички нива и млади изследователи (притежаващи Ph. D.), хора на изкуството, специализанти и докторанти с цел научни и следдипломни изследвания в следните области:

  • Хуманитарни науки: Филология, Литература, Езикознание, История, Археология, Философия, Педагогически науки, Психология;
  • Социални науки (с изключение на Право): Политически науки, Социология, Политология, Международни и европейски изследвания, Публична администрация, Социална теория и социалната политика;
  • Изкуство: Изобразително изкуство, Музика, Танц, Театър, Фотография, Кинознание, Медии.

Обучаващите се в тези категории не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите до Фондацията (Foreigners’ Fellowships Department, 7 Aeschinou Street, 105 58 Plaka, Athens, Greece или fax. 0030210 3713013) или по и-мейл: [email protected] най-късно до 29 февруари 2012 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.onassis.gr.

GoTop