Конкурс за награди за медицински науки Кейо за 2015 г.

Конкурс за награди за медицински науки Кейо за 2015 г.

Наградите на Фонда за медицински науки към Университета Кейо, Япония, са международни и се връчват ежегодно от 1996 г. досега на изтъкнати изследователи за изключителен принос в областта на медицината или природните науки. Целта е да се популяризират световните постижения в природните науки и медицината, да се разшири световната мрежа на изследователите в областта и да се повиши благополучието на човечеството.

Областите, които ще бъдат оценявани са: основи на медицината, клинична медицина или природни науки, близки до медицината. Всеки лауреат получава награда -сертификат, медал и парична награда.

Кандидатите трябва да са действащи изследователи и се очаква да имат бъдещ принос в съответната област.

Срокът за подаване на предложенията е 10 март 2015 г.

Формулярът за кандидатстване и пълна информация за конкурса може да намерите на сайта http://www.ms-fund.keio.ac.jp/prize/index.html

GoTop