Конкурс за певци, композитори

ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ“ ОБЯВЯВА V ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ

Фондация „Йордан Камджалов“ има за цел откриване, подпомагане и съдействие за развитието и реализацията на млади български дарования. Ежегодно провежда конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти и предоставя възможности за финансиране на участия в международни конкурси, майсторски класове, академии, фестивали и концертни изяви. Подкрепата на млади творци с потенциал за истински принос към изкуството е социалната визия на диригента Йордан Камджалов за дейна съпричастност към каузата на българската култура.

Фондация „Йордан Камджалов“ подпомага млади български творци.

V ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ

Фондацията предлага:

 • Финансиране на участие в образователни форми в страната и чужбина
 • Финансиране на участие в международни конкурси и фестивали
 • Изява на международна сцена

Начините за подпомагане са строго индивидуални и в зависимост от спецификите и нуждите на кандидатите.

Условия за участие:

 • Инструменталисти и певци – до 30 г. родени след 1.06.1985
 • Композитори и диригенти – до 40 г. родени след 1.06.1975

Материали за участие:

 • Запис на две творби по избор за композитори и 2 партитури
 • Творческа автобиография със снимка, телефон и e-mail
 • Мотивационно писмо

Кандидатстване:

 • 1.02.2015 – 15.04.2015
 • e-mail: [email protected]
 • адрес: Пощенска кутия 115, 1330 София

Препоръчваме кандидатстване on-line.

За повече информация: http://www.kamdzhalov.com
тел.: 0897 436 316 / понеделник – петък 9.00 – 11.00

GoTop