КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2011

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2011

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в нови краткосрочни обучения за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

11.10.2011 г. – 14.10.2011 г.

Тема: „Насърчаване на ефикасното учене”
Място: /следва да бъде уточнено конкретното място на провеждане/, Кипър
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 27.06.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 29.06.2011 г.
Работен език: английски
Целева група: учители (с предимство при подбора ще се ползват учителите по математика, физика, химия, биология, история, новогръцки и старогръцки език, култура и чужди езици).

09.11.2011 г. – 11.11.2011 г.

Тема: „Образование по правата на човека в училищата”
Място: Люцерн, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 27.06.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати: 29.06.2011 г.
Работен език: английски
Целева група: учители

Повече информация относно целите, описанието и програмата на самите обучения, можете да изтеглите оттук:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/workshop_en.asp

Необходимите документи за допускане до конкурс за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в Деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция МЕС:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на английски език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед оттук:
    http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

За допълнителна информация: Красимира Тодорова, e-mail: [email protected]

GoTop