Проект “Developing online teaching skills” (DOTS) 2011 г.

Проект “Developing online teaching skills” (DOTS)

Дати на провеждане: 10-11 март 2011 г.
В рамките на проекта: “Developing online teaching skills” (DOTS)
Място на провеждане: ЕЦСЕ, Грац, Австрия
Работни езици: английски и немски език

Профил на участниците:

Професионален опит
Учители по чужди езици и преподаватели, които подготвят учители по чужди езици, с интерес към обучение online

Изискуем опит и компетенции
Основни познания по дигитални технологии, по самообучение/независимо обучение, основни познания или интерес към reflective activities за самообучение

Очакван принос/задачи преди, по време и след семинара

По време на работния семинар: изпробване и оценяване на учебните материали, предлагане на подобрения

След работния семинар: разпространение на информацията, организиране на обучения в институциите, където участниците работят, както и/или в съответния регион; използване и оценяване на дейностите, свързани с уебсайта; преводи, свързани с дейностите по проекта (когато е необходимо), активно участие в дейностите по проектния уебсайт.

Уеб сайт на проекта: http://dots.ecml.at

Краен срок за подаване на документи от кандидатите за участие: 28 януари 2011 г.

Необходими документи при кандидатстване, които следва да бъдат подадени в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

  1. Кратка мотивация;
  2. Автобиографична справка;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проект на ЕЦСЕ.

За повече информация: тел (02) 9217 735 или на e-mail: [email protected]

GoTop