Програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието 2013 г.

Програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието

29. програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието (IDEPA-2013)

1 февруари – 31 юли 2013 г.

Департамента за обучение и изграждане на капацитет в образованието на Националния университет по планиране и управление на образованието (NUEPA) организира провеждането на 29-та шестмесечна програма за получаване на Международна диплома по планиране и управление на образованието (IDEPA-2013). Програмата ще се проведе на два етапа: от 1 февруари до 30 април 2013 г. в Делхи и от 1 май до 31 юли 2013 г. в собствената страна на всеки от участниците. Кандидатурите за участие в програмата следва да бъдат получени в NUEPA до 10 декември 2012 г. В програмата може да се участва и със стипендия по Програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (ITEC).

Кандидатурите могат да бъдат изпращани и на имейл адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected];

За повече информация на адреси: www.nuepa.org/idepa.html и www.nuepa.org.

GoTop