Резултат, преподавател БЕЛ, Фрайбург

Резултати от конкурса за лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Людвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия

Министерството на образованието и науката проведе заседание за избор на лектор по български език, литература и култура в университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Федерална република Германия, и одобри кандидатурата на:

  • гл. ас. д-р Младен Влашки, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

На изслушването на кандидата присъства представител на приемащия университет.

*****************

Избраната кандидатура ще бъде предложена на приемащата страна за одобрение. Решението й е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop