Резултати на класираните кандидати за преподаватели

Резултати на класираните кандидати за преподаватели, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 от проведения на 15.09.2014 г. конкурс

Комисията класира кандидатите в следния ред:

 1. За преподавател по българска народна хореография в Музикално училище, гр. Приморск, Бердянски държавен педагогически университет, Бердянско общообразователно училище I-III степен № 1 и Неделно училище „Васил Левски“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна
  Валентин Димитров Василев
 2. За преподавател по методика на преподаване на български език и литература към отдел „Образование“, Градско управление, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна
  Мирослав Тодоров Михайлов
 3. За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна
  Марта Пенева Радева
 4. За преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова
  Даниела Василева Йорданова

GoTop