Резултати, Одеса

Резултати от проведения конкурс за преподаватели в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна

МОН класира за:

 • За преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна :
  • Росица Иванова Арнаудова

   Резервен кандидат: Калинка Стоянова Косева

 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  • Диана Станчева Лахнева

   Резервни кандидати:
   1. Снежина Йорданова Владимирова
   2. Нели Парашкевова Гургева

GoTop