Резултати от конкурс за преподаватели сред българските общности

Във връзка с проведения конкурс на 04.05.2015 г. за преподаватели сред българските общности зад граница, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/2993 г. бяха класирани следните кандидати за обявените места:

1. За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна

Галина Николаева Григорова – Духнева

2. За преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна

Димитър Митков Стоев

3. За преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова

Катерина Иванова Данаилова

Резервни кандидати:
1. Петър Христов Машков
2. Любен Борисов Добрев

4. За преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова

Вероника Николаевна Гоженко

Резервни кандидати:
1. Тихомир Иванов Борисов
2. Костадинка Димитрова Михайлова

GoTop