Стипендии, Естония

Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 година

Отворена за кандидатстване е Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 г. Молбите за подаване на кандидатури се подават електронно или по пощата.

Крайният срок за подаване на кандидатури за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал е 31 март 2016 г., а за летни или зимни училища е 15 април 2016 г.

Размерът на стипендиите е:

  • 350 € на месец за студенти;
  • 422 € на месец за докторанти и изследователи;
  • 45 € на ден за краткосрочни посещения за изследователи;
  • До 500 € месечно за летни или зимни училища от таксата за курсовете и 25 € на ден за настаняване за период от максимум 28 дни.

Цялата информация за програмата може да се намери на адреси:
http://www.studyinestonia.ee/scholarships
http://archimedes.ee/stimpendinmid/en/valisriikide-stipemdiumid

Лице за контакт: г-н Сандер Кирсел, Фондация „Архимедес“, ел. поща: [email protected]. тел. +372 999 397.

GoTop