Стипендии I.K.Y.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ/ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 година

Държавната фондация за стипендии – Гърция /I.K.Y./ обявява конкурс за 10 стипендии за докторантски/изследователски програми през академичната 2014-2015 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  1. Докторантура – за период от 1 до 3 години;
  2. След докторантски изследвания – от 6 месеца до 2 години;

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път – до фондацията или до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив в срок най-късно до 16 юни 2014 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

GoTop