Стипендии на „Мацумае”

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Международна фондация „Мацумае“ със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2018 – март 2019 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • Да притежават образователна и научна степен „доктор“;
  • Да са на не повече от 49-годишна възраст към момента на кандидатстване;
  • Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
  • Да не са посещавали досега Япония;
  • Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация „Мацумае“ ще предостави:

  • Самолетен билет до Япония и обратно;
  • Месечна сума – 220 000 японски йени;
  • Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация „Мацумае“ до 31 август 2017 г.

Подробна информация за необходимите документи и формуляри за кандидатстване може да бъде намерена на: www.mif-japan.org.

GoTop